2019

گالری عکس

عکس های بیشتری در باره فعالیتها و برنامه های مرکز را می توانید از این لینک مشاهده بفرمایید.

عکسهای منتخب از برنامه های گذشته

در باره ما

رسالت در سال ٢٠٠١ ثبت شده است و انجمنی است برای جمیع مسلمین شیعه فنلاند.

آدرس و تماس

Kaunispääntie 5

Toimisto puh. 045 2761 218

Imaami puh. 040 3533 086

resalat.islamilainen.yhdyskunta(a) gmail.com

OP Pankki FI 6157804120032708
Resalat islamilainen yhdyskunta

ما را دنبال کنید

© 2019 Resalat islamilainen yhdyskunta