تماس با ما

دفتر روزهای اداری از ساعت ۹ تا ١٦ قابل مراجعه است.

لطفا قبل از مراجعه وقت دیدار را تلفنی معین فرمایید.

از ایستگاه مترو

Mellunmäki

اتوبوسهای

97 - 97V

را به سمت

Itäkeskus

سوار شوید.

تلفن تماس

09 671 881

آدرس مرکز

Kaunispääntie 5

00970 Helsinki

تماس ایمیل

resalat.islamilainen.yhdyskunta(a)gmail.com

شماره حساب بانکی

Resalat islamilainen yhdyskunta
FI 6157804120032708

 

در باره ما

رسالت در سال ٢٠٠١ ثبت شده است و انجمنی است برای جمیع مسلمین شیعه فنلاند.

آدرس و تماس

Kaunispääntie 5

Toimisto puh. 045 2761 218

Imaami puh. 040 3533 086

resalat.islamilainen.yhdyskunta(a) gmail.com

OP Pankki FI 6157804120032708
Resalat islamilainen yhdyskunta

ما را دنبال کنید

© 2019 Resalat islamilainen yhdyskunta