اوقات شرعی

اوقات شرعی هلسینکی و اوقات شرعی مکه را برای طول سال در ذیل می توانید پیدا کنید.

اوقات شرعی هلسینکی

اوقات شرعی هر ماه را می توانید در ذیل ملاحظه فرمایید

اوقات شرعی مکه به افق فنلاند

اوقات شرعی هر ماه را می توانید در ذیل ملاحظه فرمایید

در باره ما

رسالت در سال ٢٠٠١ ثبت شده است و انجمنی است برای جمیع مسلمین شیعه فنلاند.

آدرس و تماس

Kaunispääntie 5

Toimisto puh. 045 2761 218

Imaami puh. 040 3533 086

resalat.islamilainen.yhdyskunta(a) gmail.com

OP Pankki FI 6157804120032708
Resalat islamilainen yhdyskunta

ما را دنبال کنید

© 2019 Resalat islamilainen yhdyskunta