بازدید از مرکز

مرکز ما از همه میهمانان مسلمان و غیر مسلمان استقبال می کند.جهت بازدید از مرکز یا دیدار با روحانی پذایرای شما عزیزان هستیم!

ما از بازدید کنندگان همیشه استقبال می کنیم

اسلام آخرین پیام خدا برای مردم جهان بوده است و کاملترین دین الهی است. اسلام جزئی ثابت از فرهنگ فنلاندی شده است و مسلمانان  در این کشور حضور شاخصی دارند.

اگر می خواهید بادین اسلام یا مسلمانان یا این مرکز آشنایی پیدا کنید می توانید برای برگزاری دیداری ویژه با ما تماس بگیرید.

با دین اسلام  ناب محمدی هم می توانید در این صفحه آشنایی بیشتری پیدا کنید.

 اخبار مرکز

در باره ما

رسالت در سال ٢٠٠١ ثبت شده است و انجمنی است برای جمیع مسلمین شیعه فنلاند.

آدرس و تماس

Kaunispääntie 5

Toimisto puh. 045 2761 218

Imaami puh. 040 3533 086

resalat.islamilainen.yhdyskunta(a) gmail.com

OP Pankki FI 6157804120032708
Resalat islamilainen yhdyskunta

ما را دنبال کنید

© 2019 Resalat islamilainen yhdyskunta