برگزاری مراسم خصوصی

مرکز اسلامی فاطمه زهراء (ع) دارای سالن بزرگ و آشپز خانه مجهزی می باشد. برای برگزاری  برنامه های خصوصی می توانید با دفتر مرکز تماس بگیرید.
 

مراسم در مرکز

در مرکز میتوانید برنامه های خصوصی خود را من جمله عقد و عروسی ، مجلس ختم و فاتحه خوانی یا غیره را برگزار کنید. رعایت احکام شرعی حتی در برنامه های خصوصی در مرکز الزامی می باشد.

در باره ما

رسالت در سال ٢٠٠١ ثبت شده است و انجمنی است برای جمیع مسلمین شیعه فنلاند.

آدرس و تماس

Kaunispääntie 5

Toimisto puh. 045 2761 218

Imaami puh. 040 3533 086

resalat.islamilainen.yhdyskunta(a) gmail.com

OP Pankki FI 6157804120032708
Resalat islamilainen yhdyskunta

ما را دنبال کنید

© 2019 Resalat islamilainen yhdyskunta